ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ดอนสัก6.9295.10
2บ้านตาขุน4.4593.96
3เวียงสระ4.2295.41
4คีรีรัฐนิคม3.7095.85
5ไชยา3.3795.49
6บ้านนาสาร3.0895.80
7ชัยบุรี2.9995.71
8กาญจนดิษฐ์2.6196.53
9ท่าชนะ2.2095.48
10เคียนซา2.1995.61
11พระแสง1.8996.67
12ท่าฉาง1.8296.38
13บ้านนาเดิม1.6497.32
14พนม1.3997.75
15วิภาวดี1.3897.40