ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พนม97.75
2วิภาวดี97.40
3บ้านนาเดิม97.32
4พระแสง96.67
5กาญจนดิษฐ์96.53
6ท่าฉาง96.38
7คีรีรัฐนิคม95.85
8บ้านนาสาร95.80
9ชัยบุรี95.71
10เคียนซา95.61
11ไชยา95.49
12ท่าชนะ95.48
13เวียงสระ95.41
14ดอนสัก95.10
15เกาะสมุย94.82
16บ้านตาขุน93.96