ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองสุราษฎร์ธานี77.56