ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านนาเดิม5
2เวียงสระ4
3เคียนซา4
4ท่าฉาง4
5บ้านตาขุน4
6ท่าชนะ4
7เกาะสมุย4
8ดอนสัก4
9ชัยบุรี4