ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

Self assessment pp excellence จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ชัยบุรี5
2พุนพิน5
3เวียงสระ5
4เคียนซา5
5พนม5
6บ้านตาขุน5
7คีรีรัฐนิคม5
8วิภาวดี5
9ไชยา5
10เมืองสุราษฎร์ธานี5
11กาญจนดิษฐ์5
12พระแสง4
13ดอนสัก4
14เกาะสมุย4
15บ้านนาเดิม4
16ท่าฉาง4
17เกาะพะงัน4
18ท่าชนะ4