ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านนาสาร0.000.00