ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พนม8.845.00
2บ้านนาสาร5.274.17
3เกาะสมุย0.000.00
4ชัยบุรี0.000.00
5พุนพิน0.000.00
6เวียงสระ0.000.00
7เคียนซา0.000.00
8บ้านนาเดิม0.000.00
9บ้านตาขุน0.000.00
10คีรีรัฐนิคม0.000.00
11เกาะพะงัน0.000.00
12วิภาวดี0.000.00