ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านตาขุน100.00
2บ้านนาเดิม100.00
3พุนพิน93.02
4ไชยา92.86
5เคียนซา92.00
6เวียงสระ90.91
7ดอนสัก90.00