ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะสมุย8.5285.28
2เกาะพะงัน7.5889.55
3วิภาวดี6.3990.91