ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พนม78.86
2เวียงสระ78.51
3เคียนซา77.35
4วิภาวดี76.76
5บ้านนาเดิม75.84
6ดอนสัก73.75
7คีรีรัฐนิคม73.57
8บ้านตาขุน72.40
9กาญจนดิษฐ์71.30