ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองสุราษฎร์ธานี3.493.52
2ไชยา1.993.01