ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองสุราษฎร์ธานี3.52
2ไชยา3.01