ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1พนม14.02
2วิภาวดี13.48
3บ้านนาเดิม12.10
4คีรีรัฐนิคม11.09
5ชัยบุรี10.86
6บ้านตาขุน10.26
7ท่าชนะ10.16
8เกาะพะงัน9.77
9ดอนสัก9.19
10เกาะสมุย8.78
11พระแสง8.78
12ท่าฉาง8.14
13กาญจนดิษฐ์8.12
14บ้านนาสาร6.80