ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์) จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ดอนสัก4.664.02
2พุนพิน3.353.80
3เมืองสุราษฎร์ธานี2.863.08
4เกาะสมุย2.424.28
5ไชยา2.284.23
6กาญจนดิษฐ์2.232.82
7ท่าชนะ2.203.84
8พระแสง2.093.67
9พนม1.882.72
10บ้านนาเดิม1.732.03
11เคียนซา1.662.77
12ท่าฉาง1.623.30
13เวียงสระ1.602.66
14ชัยบุรี1.533.42
15คีรีรัฐนิคม1.183.10
16วิภาวดี0.503.10