ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านตาขุน19.4557.65
2คีรีรัฐนิคม18.5261.35
3พนม18.2562.17
4เกาะสมุย17.6557.25
5บ้านนาสาร15.7556.00
6ไชยา13.1461.60
7ท่าฉาง11.0459.75
8พุนพิน10.1461.96
9เกาะพะงัน9.9054.06
10ชัยบุรี8.3957.89
11ท่าชนะ6.6858.65
12พระแสง6.4761.89
13วิภาวดี6.3055.03