ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1พนม62.17
2พุนพิน61.96
3พระแสง61.89
4ไชยา61.60
5คีรีรัฐนิคม61.35
6ท่าฉาง59.75
7ท่าชนะ58.65
8ชัยบุรี57.89
9บ้านตาขุน57.65
10เกาะสมุย57.25
11บ้านนาสาร56.00
12วิภาวดี55.03
13เกาะพะงัน54.06