ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เวียงสระ53.15
2ท่าฉาง53.05
3พนม51.87
4ไชยา51.09
5ชัยบุรี49.58
6เกาะสมุย46.02
7เมืองสุราษฎร์ธานี42.07
8ท่าชนะ41.58
9ดอนสัก36.09