ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านนาเดิม5
2ดอนสัก4
3เกาะสมุย4
4ท่าชนะ4
5บ้านตาขุน4
6ท่าฉาง4
7เคียนซา4
8เวียงสระ4
9ชัยบุรี4