ทั้งหมด 15 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1วิภาวดี59.52
2ชัยบุรี59.38
3ไชยา57.58
4บ้านนาเดิม54.46
5เมืองสุราษฎร์ธานี54.03
6กาญจนดิษฐ์53.80
7พุนพิน53.14
8เคียนซา52.91
9ท่าฉาง52.17
10ท่าชนะ51.82
11พนม49.04
12บ้านนาสาร43.41
13เกาะพะงัน42.31
14คีรีรัฐนิคม35.35
15ดอนสัก31.48