ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1พระแสง56.00
2คีรีรัฐนิคม51.35
3พนม49.25
4เมืองสุราษฎร์ธานี46.54
5เวียงสระ46.20
6ดอนสัก44.87
7ท่าชนะ41.78
8เกาะพะงัน40.57
9เกาะสมุย28.51