ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1บ้านตาขุน9.8090.53
2เวียงสระ7.7992.01
3เคียนซา7.7992.44
4ท่าฉาง7.6191.58
5ไชยา7.3894.54
6ท่าชนะ6.4294.46
7เกาะสมุย5.6091.45
8วิภาวดี5.3994.05
9คีรีรัฐนิคม5.1196.70
10พระแสง5.1093.07
11กาญจนดิษฐ์4.2294.19
12ดอนสัก4.1193.10
13พุนพิน3.9591.60
14ชัยบุรี3.6393.86