ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ดอนสัก10.47
2เมืองสุราษฎร์ธานี8.46
3เกาะสมุย8.37
4บ้านนาเดิม8.04