ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1พนม9.8586.89
2เกาะสมุย9.5281.23
3กาญจนดิษฐ์9.2184.03
4เวียงสระ6.5989.14
5ท่าฉาง6.0381.13