ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี Caries Free จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1กะทู้88.13
2ถลาง83.44