ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ถลาง82.79