ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตรานักเรียน 12 ปี สูงดีสมส่วน จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1กะทู้62.36