ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองภูเก็ต8.384.11
2กะทู้2.863.76