ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองภูเก็ต7.8286.34
2กะทู้3.8891.02