ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ (Cavity free) จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ถลาง95.98
2กะทู้91.02
3เมืองภูเก็ต86.34