ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองภูเก็ต43.19
2ถลาง42.03
3กะทู้37.89