ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองภูเก็ต47.5554.76
2กะทู้32.8641.51
3ถลาง30.2877.22