รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
ไม่พบผลลัพธ์