ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ถลาง36.51
2กะทู้36.14
3เมืองภูเก็ต35.67