ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ถลาง99.64
2กะทู้97.29
3เมืองภูเก็ต97.18