ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองพังงา100.00
2เกาะยาว100.00
3กะปง100.00
4ตะกั่วทุ่ง100.00
5ตะกั่วป่า100.00
6คุระบุรี100.00
7ทับปุด100.00
8ท้ายเหมือง100.00