ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ตะกั่วทุ่ง0.00