ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

Self assessment pp excellence จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เมืองพังงา5
2เกาะยาว5
3กะปง5
4ตะกั่วทุ่ง5
5ตะกั่วป่า5
6คุระบุรี5
7ทับปุด5
8ท้ายเหมือง5