ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ตะกั่วทุ่ง22.9274.73