ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราคัดกรองประชาชนวัยทำงาน อายุ 18-59 ปี จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ตะกั่วทุ่ง74.73
2ท้ายเหมือง73.10