ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1กะปง8.3646.37
2เมืองพังงา7.9647.47
3เกาะยาว4.4247.76