ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราเบาหวานรายใหม่ จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะยาว0.12389.19