ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะยาว0.00100.00