ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1กะปง0.00
2ตะกั่วทุ่ง0.00
3ทับปุด0.00