ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะยาว61.65
2ตะกั่วป่า61.40
3กะปง60.15