ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1คุระบุรี53.02
2ทับปุด48.69
3เมืองพังงา47.85
4ตะกั่วทุ่ง47.61