ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ตะกั่วป่า142.50
2ทับปุด110.06
3เกาะยาว95.92
4เมืองพังงา80.45