ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1ปลายพระยา4.3739.15