ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#อำเภอผลงานHL
1เกาะลันตา40.0010.53
2ลำทับ28.8710.00
3เมืองกระบี่16.9318.99