ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1ปลายพระยา2.1917.43
2อ่าวลึก1.8919.96
3เขาพนม1.7821.16
4ลำทับ1.3914.34
5เกาะลันตา0.8920.12