ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#อำเภอผลงานHL
1เขาพนม21.16
2เกาะลันตา20.12
3อ่าวลึก19.96
4ปลายพระยา17.43
5ลำทับ14.34